Saya Sayang STP

12 October 2020 - Loji Rawatan Kumbahan Pantai , Kuala Lumpur